1.

اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1366
محمودخدام باشی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی

2.

اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373
غلامرضا خواجوئی نژاد؛ عبدالمجید رضائی؛ سید فرهاد موسوی

3.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368
حسین توکلی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی

4.

بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
سید فرهاد موسوی؛ علی بصیرپور؛ بهروز مصطفی زاده

5.

شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1373
محمداخوان قالیباف؛ احمد جلالیان؛ بهروز مصطفی زاده؛ سید فرهاد موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب