1.

تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
سید ماشاءاله حسینی؛ منوچهر مفتون؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ یحیی امام

2.

ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
علیمراد قنبری؛ منوچهر مفتون؛ نجف علی کریمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب