1.

آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد رضا محزونیه

2.

ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه؛ دکترعلی اشرفی

3.

استفاده از آزمایش جلدی برای تشخیص سالمونلوز تجربی در خرگوش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر تقی زهرایی صالحی؛ دکتر محمد رضا محزونیه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب