1.

بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری

دوره 1، شماره 0، مرداد 1381
طاهره حسینی نیا؛ محمدرضا رضایی

2.

مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

دوره 34، شماره 4، شهریور 1387
عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ محمدرضا رضایی

3.

نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
ارسلان زینل‌زاده؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا کمالی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.