1.

پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
علی عباسی

2.

تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 43-51
علی عباسی؛ عبدالرسول شاکری

3.

کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حجت رسولی؛ علی عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب