1.

تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389
اعظم راودراد؛ محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی‌زادگان

2.

تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386
اعظم راودراد؛ هوشنگ نایبی

3.

مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
اعظم راودراد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب