1.

اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 201-216
مجید غمامی؛ حسن محسنی

2.

عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حسن محسنی

3.

فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 353-368
حسن محسنی

4.

مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
حسن محسنی؛ رضا مرادی نژاد

5.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

6.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

7.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

8.

نظام‌های دادرسی مدنی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
حسن محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب