1.

برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر

دوره 35، شماره 35، اردیبهشت 1387
اصغر عباسی؛ بختیار ترتیبیان؛ حسن سید عامری

2.

تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386
سعید قربانی؛ حسن محمدزاده؛ بختیار ترتیبیان

3.

تأثیر مصرف ناپروکسن بر شدت درد ادراک شده و تغییرات سطح آنزیم کراتین کیناز متعاقب تمرینات اکسنتریک

دوره 37، شماره 0، آبان 1387
بختیار ترتیبیان؛ کمال عزیزبیگی بوکانی

4.

تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کاران حرفه ای جوان

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
بختیار ترتیبیان؛ حمزه اکبری؛ میر حسن سید عامری

5.

مقایسة سطوح 17 ? استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سرطان سینه در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
بختیار ترتیبیان؛ اعظم زرنشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب