1.

استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387
سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور

2.

بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور

3.

پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
علیرضا صالح پور؛ خشایار نصری فر

4.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب