1.

اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عباس سروش؛ عبدالحسین هورفر

2.

ارائه مدلی نوین و یکپارچه به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی منطقه ای

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 123-128
حمید بابایی؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی نژاد

3.

بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

دوره 39، شماره 1، اسفند 1388
مجید خورشیدی؛ محمدحسین امید؛ عبدالحسین هورفر

4.

بهبود طراحی مدول‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
محمد بی جن خان؛ صلاح کوچک زاده؛ عبدالحسین هورفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب