1.

بررسی تنوع ژنتیکی 608 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) و انتخاب برخی از ژنوتیپ‎های دارای صفات برتر

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388
عزیز ابراهیمی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ کورش وحدتی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
محمدرضا فتاحی مقدم؛ عزیز ابراهیمی؛ ذبیح اله زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب