1.

بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 79-102
حسین صادقی؛ محمد حسن‌زاده

2.

بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری

3.

تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-67
حسین صادقی سقدل؛ یونس برومند

4.

تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 21-39
محمد سخنور؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ کاظم یاوری؛ الیاس نادران

5.

کاربرد تحلیل هزینه-فایده در صنعت فولاد ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376
حسین صادقی

6.

مدل‌سازی روابط دولت و پیمانکار در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریة بازی‌ها (مطالعه موردی: پروژه‌های انرژی)‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 659-684
لطفعلی عاقلی کهنه شهری؛ حسین صادقی؛ گل جمال نظری قوجق

7.

مطالعة تأثیر بلایای طبیعی بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ایران

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
حسین صادقی؛ سارا امامقلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب