1.

برآورد اثرات ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای برخی از صفات کمی در برنج

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388
پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

2.

بررسی پایداری عملکرد اکوتیپ‌های یونجه مناطق سردسیری با استفاده از معیارهای ناپارامتری

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388
زهرا موحدی؛ حمید دهقانی؛ محمدعلی مفیدیان

3.

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 169-179
پیمان شریفی؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

4.

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-13
پیمان َشریفی؛ حمید دهقانی؛ علی مؤمنی؛ محمد مقدم

5.

مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ‌های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 23-32
امیدعلی اکبرپور؛ حمید دهقانی؛ بهزاد سرخی لله لو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب