1.

انتقال افقی باکتری Wolbachia در زنبورهای تریکوگراما (Hym., Trichogrammatidae).

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 315-325
شهرام فرخی؛ احمد عاشوری؛ مارتینوس اریس هویخنس؛ پاتریک وربارشات

2.

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

3.

تأثیرات جانبی چهار آفت‌کش ایمیداکلوپرید، دیکلرووس،پیمتروزین و آبامکتین بر سن شکاری Orius albidipennis (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae)

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
قدرت اله صباحی؛ علی اصغر کوثری؛ احمد عاشوری

4.

مطالعه رفتار جنسی و مقایسه جلب متقابل نرها نسبت به ماده‌ها، در سه جمعیت جغرافیایی کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 151-161
مهدی ضیاء الدینی؛ سید حسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علیرضا قاسم پور

5.

مقایسه رفتار فراخوانی و برخی از ویژگی‌های زیستی، در سه جمعیت جغرافیایی متفاوت کرم گلوگاه انار، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
مهدی ضیاءالدینی؛ سیدحسین گلدانساز؛ احمد عاشوری؛ علی رضا قاسم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب