1.

اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 191-201
مسعود میرابوطالبی؛ فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه

2.

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی‌ها

دوره 43، شماره 1، دی 1388
اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری؛ امیرحسین حداد

3.

پهنه‌بندی خطر روانگرایی استان لرستان

دوره 43، شماره 1، دی 1388
فرج الله عسکری؛ امیر قاسمی

4.

تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389
فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ مسعود فاضلی نیا

5.

نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل (یادداشت فنی)

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 329-333
فرج الله عسکری؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ اورنگ فرزانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب