1.

الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی؛ زهراء مصطفوی؛ احمد بهشتی

2.

بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-227
کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی

3.

تطوّر تاریخی قضایای ثلاث

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 69-89
احد فرامرز قراملکی؛ احمد عبادی

4.

راهکار متمایز ملاصدرا از ابن سینا در رفع "اجتماع دو مقوله" در وجود ذهنی و کارایی آن

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 79-91
محمود زراعت پیشه؛ احد فرامرز قراملکی

5.

مطالعات میان‌رشته‌ای: مبانی و رهیافت‌ها

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 59-82
سعیده سیاری؛ احد فرامرز قراملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب