1.

استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده‌های زمین‌شناسی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-182
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

2.

برآورد عمق و نوع توده‌‌های مولد بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع‌های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 79-94
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری

3.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

4.

برآورد مرز توده‌های مغناطیسی با استفاده از گرادیان افقی بی‌هنجاری شبه‌گرانی

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

5.

تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 157-166
عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

6.

تعیین مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با استفاده از فیلترهای فاز محلی

دوره 36، شماره 1، بهار 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.