1.

بررسی مشکلات تدوین پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1392، صفحه 149-169
مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری؛ نصراله سجادی

2.

بررسی و مقایسه عوامل استرس‌زای شغلی و راهکارهای سازمانی مدیریت آن در مسئولان ورزش شرکت نفت ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
امین پورنقی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی

3.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 159-175
نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت

4.

تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 119-140
خسرو نصیری؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد

5.

مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389، صفحه 119-135
Hamed Abdi؛ مجید جلالی فراهانی؛ نصراله سجادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب