1.

ارائه مدل منطقه‌ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 467-479
خدیجه مرادی؛ محمد حسین رامشت؛ قاسم خسروی؛ کورش شیرانی

2.

بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 125-145
عبداله سیف؛ قاسم خسروی

3.

تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38
قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب