1.

تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی‌های زیستی سن شکارگر Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae).

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 293-303
سمانه یاری؛ جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی؛ اصغر حسینی نیا

2.

تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های آلفا- و بتا-گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 141-151
فرشید جهانجو؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسینی؛ رضا حسن ساجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب