1.

تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 221-242
انیسه نیک روان؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری

2.

مدل‌سازی روابط دولت و پیمانکار در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریة بازی‌ها (مطالعه موردی: پروژه‌های انرژی)‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 659-684
لطفعلی عاقلی کهنه شهری؛ حسین صادقی؛ گل جمال نظری قوجق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب