1.

اثر موقعیت استقرار پرفشار جنب حاره‌ای عربستان بر سامانه‌های بارشی در جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 73-90
حسن لشکری؛ زینب محمدی

2.

بررسی تغییرات بارش سامانۀ کم‏ فشار سودان طی روند تاریخی در منطقۀ جنوب‏ غرب ایران

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 373-387
فهیمه محمدی؛ حسن لشکری

3.

بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایران مرکزی با استفاده از داده های بازتحلیل شده ECMWF

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 481-498
اصغر مولایی؛ حسن لشکری

4.

تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(2005-1993)

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387
حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

5.

تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 113-133
حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی

6.

تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 99-116
حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی

7.

تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر 1382 در ایران

دوره 0، شماره 66، اسفند 1387
حسن لشکری

8.

تحلیل همدیدی موقعیت استقرار پرفشار سیبری و مسیرهای ورودی آن به کشور ایران در فصل سرد

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 199-218
حسن لشکری؛ زهرا یارمرادی

9.

مکان‎یابی نواحی مستعدِّ کشت کلزا در منطقه‎ی سرپل زهاب

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 29-48
حسن لشکری؛ علی رضایی

10.

نقش جابه جایی مکانی پُرفشار عربستان و رودباد جنب‏ حاره‏ ای در الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی ترسالی‏ های شدید جنوب و جنوب‏ غرب ایران

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 491-509
زینب محمدی؛ حسن لشکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب