1.

اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا

دوره 62، شماره 2، پاییز 1386
علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم

2.

اولین گزارش در باره وجود ‌و ریخت شناسی پروبستمیریا ویویپارا ‌ (Probstmayria vivipara)

دوره 62، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 137-138
علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ ثریا نائم

3.

بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-5
بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ هومن یزدانی

4.

بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 303-305
شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی

5.

بررسی آلودگی‌های انگلی نشخوارکنندگان بومی استان گلستان

دوره 62، شماره 3، زمستان 1386
شاهرخ رنجبربهادری؛ علی اسلامی؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی

6.

بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 45-51
عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ؛ حمید گله داری

7.

بررسی صحرایی وجود مقاومت ‌نسبت به آلبندازول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان ‌

دوره 62، شماره 1، بهار 1386
عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ؛ حمید گله داری

8.

بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 7-13
عباس غلامیان؛ علی اسلامی؛ لیلی نبوی؛ عبدالرحمن راسخ

9.

میزان شیوع فیلرهای خونی در سگهای استان گلستان با استفاده از روش نات اصلاح شده تعیین تناوب داری آن

دوره 62، شماره 1، بهار 1386
شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی

10.

میزان شیوع فیلرهای خونی در سگهای استان گلستان با استفاده از روش نات اصلاح شده و تعیین تناوب داری آن

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 11-14
شاهرخ رنجبر بهادری؛ علی اسلامی

11.

مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384
علی اسلامی؛ بهنام مشگی؛ علیرضا باهنر؛ سید علی موسویContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.