1.

برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم)

دوره 43، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 115-141
عیسی ابراهیم زاده؛ شمس ا... کاظمی زاده؛ محمد اسکندری ثانی

2.

برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 39-58
عیسی ابراهیم زاده؛ محسن احد نژاد؛ حسین ابراهیم‌زاده آسمین؛ یوسف شفیعی

3.

تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-18
عیسی ابراهیم زاده؛ کاظم حبیب ا... زاده

4.

تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد)

دوره 44، شماره 3، آبان 1391، صفحه 217-234
عیسی ابراهیم زاده؛ گل آفرین ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب