1.

بررسی کارکردهای توانمندسازی جنسیتی در توسعة مشارکت سیاسی زنان مورد: کشورهای حوزة آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 265-289
زهرا پیشگاهی فرد؛ محمد زهدی گهرپور؛ آرزو عابدینی راد

2.

منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 21-40
زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب