1.

تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
حسین ارزانی؛ حسن احمدی؛ زینب جعفریان جلودار؛ محمد جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب