1.

ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران ( جنگل های سنگده و شصت کلاته )

دوره 58، شماره 4، دی 1384
اصغر فلاح؛ محمود زبیری؛ محمد رضا مروی مهاجر

2.

بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، دی 1384
مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر

3.

بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی

دوره 58، شماره 4، دی 1384
محمد رضا غفوریان؛ هوشنگ سبحانی؛ محمد رضا مروی مهاجر

4.

تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر )

دوره 58، شماره 4، دی 1384
سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر

5.

نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه ای درختی جنگل های سیاهکل در شمال ایران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
میر مظفر فلاح چای؛ محمد رضا مروی مهاجر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب