1.

ارزیابی ارتباط ترکیب پسماند و بروز تعارض گرگ (Canis lupus) با جوامع بومی در استان همدان

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 45-52
منصوره حسن زاده؛ محمد کابلی؛ رسول خسروی؛ محسن احمدی

2.

تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ (Canis lupus) در استان همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین انسان و گرگ

دوره 65، شماره 3، مهر 1391، صفحه 271-281
محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ رسول خسروی شریف آبادی؛ مهدی الماسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب