1.

بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 677-698
پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق

2.

بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158
پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی

3.

مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 193-216
پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید

4.

مقایسه مدل های تخصیصی مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
پرویز محمدزاده

5.

مقایسه‌ی اندازه‌ی اقتصادی پایدار و واقعی شهر مبتنی بر حضور دولت مطالعه موردی: کلان شهرهای ایران

دوره 53، شماره 4، دی 1397، صفحه 779-803
حسین پناهی؛ پرویز محمدزاده؛ یداله دیو سالار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب