1.

آثار توسعۀ مالی و اقتصادی در آلودگی محیط‌زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم‌انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده‌های تابلویی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 315-335
داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ رباب محمدی خانقاهی

2.

انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکید بر تأثیر سهم واردات از بازار داخلی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 205-228
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ نسرین فرضی

3.

بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382
دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده

4.

بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 139-158
پرویز محمدزاده؛ حسین اصغرپور؛ امید منیعی

5.

بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع آوری درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر حسین صادقى؛ حسین اصغرپور؛ محمود محمودزاده

6.

مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 599-620
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضائی

7.

نقش بانک‌ها در مکانیزم انتقال سیاست پولی با تأکید بر ویژگی‌های سلامت مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-92
علیرضا کازرونی؛ تاناز صلاحش؛ حسین اصغرپور

8.

وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت

دوره 37، شماره 1، تیر 1381
کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب