1.

بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

دوره 31، شماره 49، مهر 1374
شیگمی یابوچی؛ ابوالقاسم مهدوی

2.

ساختار مالکیت و کارایی شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار تهران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
ابوالقاسم مهدوی؛ احمد میدری

3.

سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 179-201
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو

4.

نفت و توسعه اقتصادی ایران

دوره 32، شماره 2، مهر 1376
ابوالقاسم مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب