1.

عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از آموزش های عملی کشاورزی ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 271-279
سعیده نظری نوقابی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب