1.

بررسی دوگانه‌انگاری جوهری دکارتی دربارۀ علیت ذهنی با تأکید بر آرای جاناتان‌ لو

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 546-523
محمد مهدی‌پور؛ عبدالرسول کشفی

2.

بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-227
کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی

3.

بررسی و نقد ادلّه تحقّق وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 119-138
حجت کوثریان؛ احمد بهشتی؛ عبدالرسول کشفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب