1.

ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی

دوره 42، شماره 6، آذر 1387
علی رضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی

2.

اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383
مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی

3.

بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

دوره 31، شماره 1، آذر 1377
خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ قاسم طرزی

4.

بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377
اسدالله نورزاد؛ خسرو برگی؛ سعید چشمه کانی

5.

تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381
خسرو برگی؛ کارولوکس؛ حسین رحامی

6.

شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده

دوره 41، شماره 8، دی 1386
حمید زعفرانی؛ اسدالله نورزاد؛ خسرو برگی

7.

طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

دوره 42، شماره 4، مرداد 1387
علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی

8.

مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب