1.

استفاده از سیگنال تحلیلی در برآورد نسبت مغناطش به چگالی توده‌های زمین‌شناسی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-182
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

2.

برآورد پارامترهای منابع مغناطیسی دوبُعدی از روی تابع‌های ویژه شامل اویلر، سیگنال تحلیلی و پاسخ تحلیلی بی‌هنجاری‌ها

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-105
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصادری

3.

برآورد تخلخل سنگ مخزن با استفاده از ترکیب آنسامبلی خطی شبکه‌های عصبی مصنوعی منفرد براساس روش‌های تحلیلی و الگوریتم ژنتیک

دوره 37، شماره 1، بهار 1390
محمود ذاکری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

4.

برآورد عمق و نوع توده‌‌های مولد بی‌هنجاری مغناطیسی با استفاده از تلفیق تابع‌های ویژه سیگنال تحلیلی و اویلر واهمامیخت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 79-94
کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری

5.

پردازش و تفسیر داده‌های رادار نفوذی به زمین (GPR) به‌منظور شناسایی حفره‌‌های زیرسطحی و بررسی لایه‌بندی، دانه‌بندی و برآورد میزان رُس در رسوبات زیرسطحی کم‌عمق

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 155-173
ابوالقاسم کامکار روحانی؛ اسماعیل اسحقی؛ علیرضا عرب امیری

6.

پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوایی به‌منظور پی‌جویی ذخایر کرومیت در منطقه سبزوار

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388
ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجید بیکی

7.

تراس‌‌‌بندی در تفسیر داده‌‌های میدان پتانسیل

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 157-166
عبدالحمید انصاری؛ کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

8.

تعیین شیب و تفکیک واحدهای زمین‌شناسی از روی داده‌های مغناطیس هوایی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 111-127
ابوالقاسم کامکار روحانی؛ داریوش شکری؛ علی مرادزاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.