1.

ارزیابی دبی شبیه‌‌سازی شده طرحواره جفت شده سطح و مدل روندیابی رودخانه در مدل پیش‌بینی عددی وضع هواWRF (بررسی موردی حوضه رودخانه کارون)

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران‌نژاد؛ سهراب حجام

2.

بررسی اثر انسو (ENSO) بر توزیع بارش فصلی ایران در دوره 1971- 2000

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
فرهنگ احمدی گیوی؛ داود پرهیزکار؛ سهراب حجام

3.

بررسی روند تغییرات پُرفشار سیبری و تاثیر آن بر میدان‌‌های هواشناختی در بازه زمانی 1948تا 2008

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 127-138
معصومه احمدی حجت؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سهراب حجام

4.

بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
وحید ورشاویان؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان؛ سهراب حجام

5.

پیش‌بینی احتمالاتی بارش با استفاده از پس‌پردازش (post processing) برون‌داد یک سامانه همادی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 203-216
مجید آزادی؛ سعید واشانی؛ سهراب حجام

6.

تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی در ایستگاه های منتخب استان خراسان

دوره 28، شماره 2، تیر 1381
سهراب حجام؛ فاطمه مالکی فرد

7.

توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام

8.

سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب