1.

بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 485-508
محمدرضا فارسیان؛ سمیه خبیر

2.

بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 91-108
محمدرضا فارسیان؛ مریم درپا

3.

تحلیل داستان های سال‌های ابری و آبشوران از درویشیان بر اساس اصول امهم ناتورالیستی

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 501-524
محمدرضا فارسیان؛ الهام علیزاده

4.

خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316
محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری

5.

نقد بوطیقاجتماعی گذرگاه‌های ایران در سفرنامة فرانسوی ایران، کلده و شوش اثر ژن دیولافوآ

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 898-922
فاطمه قاسمی آریان؛ محمدرضا فارسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب