1.

بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1384
ایرج نوروش؛ علی سعیدی

2.

بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1384
ایرج نوروش؛ سحر سپاسی

3.

بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به‌ ‌موقع‌بودن) و مدیریت سود

دوره 16، شماره 2، آذر 1388
ایرج نوروش؛ سیدعلی حسینی

4.

بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384
ایرج نوروش؛ علی ابراهیمی کردلر

5.

کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385
ایرج نوروش؛ امین ناظمی؛ مهدی حیدری

6.

نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری

دوره 12، شماره 3، آذر 1384
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب