1.

تحلیل کوهورتی (نسلی) نگرش زنان دربارۀ ارزش فرزند در استان سمنان

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-250
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ حسن سرایی

2.

سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط عمدی

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 5-23
حسن سرائی؛ پگاه روشان شمال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب