1.

اثر خشکی و نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در شش رقم گندم

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
قدرت اله فتحی

2.

تأثیر تراکم و سن نشاء بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه سه رقم برنج در شرایط خوزستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
عبدالعلی گیلانی؛ سید عطاءاله سیادت؛ قدرت اله فتحی

3.

تجزیه علیت عملکرد دانه دو رقم برنج تحت تأثیر تقسیط کود نیتروژن (ORYZA SATIVA L. )

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
قدرت اله فتحی؛ کورش رضایی مقدم؛ سید عطااله سیادت

4.

مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
سید عطاء اله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمد بیرانوند

5.

واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
قدرت اله فتحی؛ گلن کیت مک دونالد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب