1.

پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
علیرضا صدرا

2.

رویکرد نظری به انقلاب اسلامی: بررسی اندیشۀ سیاسی شریعتی دربارۀ انقلاب اسلامی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 673-691
علیرضا صدرا؛ محمدرضا شمسا

3.

شاخص های نواندیشی حوزوی (با تاکید بر اندیشه آیت الله مرتضی مطهری)

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 477-494
علیرضا صدرا؛ سید محمدرضا محمودپناهی

4.

عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
علیرضا صدرا

5.

گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
علیرضا صدرا؛ محمد پزشکی

6.

مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی

7.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-236
علیرضا صدرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب