1.

ارائۀ چارچوب نظری راهبرد فرسایش در سیاست‌گذاری امنیت ملی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 967-989
عباس مصلی نژاد

2.

تحولات الگویی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
عباس مصلی نژاد

3.

چندجانبه‌گرایی نامتوازن در سیاستگذاری تحریم اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 801-824
عباس مصلی نژاد

4.

سیاستگذاری اقتصادی کنترل تحریم در فرایند دیپلماسی هسته‌ای

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 791-813
عباس مصلی نژاد

5.

سیاستگذاری راهبردی عربستان در روند گسترش ژئوپلیتیک بحران خاورمیانه

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 197-219
عباس مصلی‌نژاد؛ علی صمدی

6.

سیاست‌گذاری موازنۀ منطقه‌ای در روابط ایران و عربستان

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 1067-1087
عباس مصلی نژاد

7.

نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-60
عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب