1.

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 335-352
فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی

2.

ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی‌ BSC و FDEA

دوره 1، شماره 3، 1388
منصور مومنی؛ سمیه خدایی؛ مجتبی بشیری

3.

برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 489-510
علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی

4.

برنا مه‌ریزی یکپارچه تامین، تولید و توزیع زنجیره تامین با بکارگیری الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، 1388
محمد رضا صادقی مقدم؛ منصور مومنی؛ سروش نالچیگر

5.

تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای نایقین با ساختار موازی و ورودی‌ها و خروجی‌های نادقیق (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 419-439
منصور مومنی؛ سمیه خدائی؛ مجتبی بشیری

6.

رتبه‌بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 181-196
منصور مومنی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ سید مصطفی رضوی؛ کیخسرو یاکیده

7.

مدل‌سازی زنجیره تامین حلقه بسته با بکارگیری از سناریوها در مواجهه با عدم قطعیت در کمیت و کیفیت برگشتی‌ها

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 105-130
منصور مؤمنی؛ نیما زرشکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب