1.

بررسی تأثیر ایجاد بازارآب و بهبود فناوری آبیاری بر الگوی کشت و درآمد بخش کشاورزی (دشت هشتگرد، استان البرز)

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 691-706
محمدحسن مبشری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد

2.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-81
حمید امیرنژاد؛ فاطمه مزرعه؛ حامد نویدی

3.

خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 413-427
زینب میراکبری؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حامد رفیعی؛ حمید امیرنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب