1.

تأثیر دما بر ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور Diaeretiella rapae ، پارازیتوئید شته روسی گندم، Diuraphis noxia

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 83-95
زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی

2.

سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری‌شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 241-249
فاطمه حمزه وی؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی

3.

نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae)

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 143-154
افروز فرهاد؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب