1.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جدایه‌های قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر‌های مولکولی PCR-RFLP و RAPD

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
اکرم بخشی؛ حسن رضا اعتباریان؛ حشمت اله امینیان؛ محسن ابراهیمی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه‌های سازگاری رویشی

دوره 40، شماره 1، شهریور 1388
سید امین علیان؛ محمد جوان نیکخواه؛ حشمت اله امینیان؛ وحید خسروی

3.

بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 315-323
فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

4.

تنوع ژنتیکی و بیماریزایی در قارچ Mauginiella scaettae، عامل پوسیدگی گل‌آذین خرما (خامج)

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 57-70
حمید علوانی پور؛ حشمت اله امینیان؛ خلیل عالمی سعید؛ کریم سرخه؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد جوان نیکخواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب