1.

اندازه‌گیری و مدل‌سازی پاسخ تنفس هتروتروف خاک به تغییرات درجۀ حرارت در دو اکوسیستم مرتعی قرق و تحت چرا

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 613-627
بهزاد بهتری؛ زینب جعفریان جلودار؛ حسینعلی علیخانی

2.

بررسی اثر دماهای بالا بر ویژگی های رطوبتی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 895-905
زهره سپهری؛ زینب جعفریان؛ عطا کاویان؛ قدرت اله حیدری

3.

بررسی توان ذخیرة کربن در سه گونه Artemisia aucheri، Agropyron elongatum و Stipa barbata در مراتع نیمه خشک ایران (مطالعة موردی: منطقه پشرت کیاسر)

دوره 65، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 191-202
زینب جعفریان؛ لیلا طایفه سیدعلیخوانی؛ رضا تمرتاش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب