1.

بررسی اولتراسونوگرافی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن اسب

دوره 66، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 15-36
سعیده افتخاری؛ علیرضا وجهی؛ بهادر شجاعی

2.

بررسی بیومتریک ناحیه سر اسب دره شوری

دوره 70، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-99
بهادر شجاعی؛ سید محسن سجادیان؛ مرتضی سلیمان پور مقدم

3.

بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندامهای غیر تنفسی حفره سلومی در لاکپشت برکهای اروپایی (Emys orbicularis)

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 411-418
امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ زهرا طوطیان؛ امیر رستمی؛ بهادر شجاعی

4.

گزارش یک مورد شکاف کام، همراه با کم دندانی فک بالا و نواقص چهره‌ای جمجمه‌ای در گوسفند.

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
بهادر شجاعی؛ ابوالفضل احمدی؛ سجاد خدیوی سهرابی

5.

مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 564-572
حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب