1.

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-189
معصومه سیف؛ محمد علی سمواتی شریف؛ علیرضا خادمی

2.

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 579-591
محمد علی سمواتی شریف؛ حجت اله سیاوشی

3.

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-63
مریم شهریاری؛ فرزاد ناظم؛ محمدعلی سماواتی شریف

4.

تأثیر 10 هفته شنای وامانده‌ساز بر بیان ژن هیستون‌داستیلاز4 و عامل‌افزایش‌دهندۀ ‌میوسیت2c در بطن چپ موش‌های نر صحرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-261
پریوش پیرکی؛ احمد همت فر؛ ناصر بهپور؛ محمد علی سماواتی شریف

5.

تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389
محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی

6.

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-219
سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.