1.

بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L.

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 35-41
مونا کردستانی؛ جواد کریمی؛ مهدی مدرس اول؛ مهناز حسنی کاخکی؛ مجتبی حسینی

2.

برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12
فرنوش فلاح پور؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مجتبی حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب